Darokin

Handelsrepublikk som ligger like nord for Karameikos. På tross av sin geografiske nærhet er det ofte vanskelig å reise mellom landene, da fjellkjeden Blackpeak Mountains gjør det farlig å krysse grensen, og mye av Darokins land på nordsiden av fjellene er utemmede.

Darokin

From Threshold with Love harnengh harnengh