Tag: thyatis

Results

  • Thyatis

    Keiserrike øst for [[Karameikos]]. Teknisk sett er [[Karameikos]] en Thyatisk provins, men Storhertug Stefan Karameikos har kjøpt seg stor politisk frihet.

  • Sherlane Halaran

    Opprinnelig en lavere adelsmann i [[Thyatis]]. Han ble lokket til [[Karameikos]] av storhertugen med løfter om land han kunne regjere over selv. Han har vært Baron av [[Portal]] i to årtier og har vært en god og generøs hersker, selv om han ikke har …