Tag: land

Results

  • Karameikos

    Karameikos er et storhertugedømme øst for (og teknisk sett underlagt) [[Thyatis]], vest for [[Hinhjem]] og sør for [[Darokin]]. Landet er preget av mørke fjell, mørkere skoger, og dype sumpområder. Det er langt mellom bebyggelse og villmarken er hjem til …

  • Thyatis

    Keiserrike øst for [[Karameikos]]. Teknisk sett er [[Karameikos]] en Thyatisk provins, men Storhertug Stefan Karameikos har kjøpt seg stor politisk frihet.

  • Darokin

    Handelsrepublikk som ligger like nord for [[Karameikos]]. På tross av sin geografiske nærhet er det ofte vanskelig å reise mellom landene, da fjellkjeden Blackpeak Mountains gjør det farlig å krysse grensen, og mye av Darokins land på nordsiden av …