Tag: karameikos

Results

  • Portal

    Portal er en by på ca. 5000 innbyggere i [[Karameikos]] sentrale nord-områder. Byen ligger på ved utløpet av innsjøen Windrush til elven ved samme navn. h4. Viktige personer Baron [[:sherlane-halaran]] er byens lovlige overherre. Han var en …

  • Karameikos

    Karameikos er et storhertugedømme øst for (og teknisk sett underlagt) [[Thyatis]], vest for [[Hinhjem]] og sør for [[Darokin]]. Landet er preget av mørke fjell, mørkere skoger, og dype sumpområder. Det er langt mellom bebyggelse og villmarken er hjem til …