Tag: darokin

Results

  • Darokin

    Handelsrepublikk som ligger like nord for [[Karameikos]]. På tross av sin geografiske nærhet er det ofte vanskelig å reise mellom landene, da fjellkjeden Blackpeak Mountains gjør det farlig å krysse grensen, og mye av Darokins land på nordsiden av …