Tag: by

Results

  • Portal

    Portal er en by på ca. 5000 innbyggere i [[Karameikos]] sentrale nord-områder. Byen ligger på ved utløpet av innsjøen Windrush til elven ved samme navn. h4. Viktige personer Baron [[:sherlane-halaran]] er byens lovlige overherre. Han var en …