Tomiskin

Magic using henchman, Ivanovics lærling

Description:

Stats

Str: 9
Int: 10
Wis: 11
Dex: 8 (-1)
Con: 11
Cha: 7 (-1)

Hp: 3
AC: 10

Spells:

1st lvl

Magic Missile

Read Magic

Bio:

Tomiskin er en av Ivanovics lærlinger og blir anbefalt som trollmann-til-leie for unge eventyr-grupper som trenger en skriftlærd til å håndtere magiske utfordringer.

Tomiskin er en sytten år gammel kvisete gutt med et talent for språk, men uten særlige egne ambisjoner. Han ble tatt i lære hos Ivanovic som en tjeneste til guttens foreldre som ikke visste hva annen han kunne duge til.

Tomiskin

From Threshold with Love harnengh harnengh