From Threshold with Love

Operation Redde Glimr, del to

... en dødelig bakvei

Heltene presser seg vei videre nedover den underlige bakveien inn i fjellet. De finner enda et stort kammer fullt av vandøde, men denne gangen er det ingen flere lemmer nedover. I stedet ser det ut til at heltene har funnet baksiden av en hemmelig nødutgang; en hel vegg full av vekter, trinser og andre mekanismer som tillater at en del av veggen kan sving opp med uhyggelig hastighet.

Heltene tar seg gjennom den hemmelige (men temmelig åpenbare) døren inn i noe som kan minne litt om et impromptu skattekammer: et stort, rektangulært rom kledd i de samme lyse flisene som ellers i hulen, med et stort basseng i midten. Bassenget er misfarget i en mistenkelig rust-rød farge, og en rekke skjelett i forskjellige tilstander ligger i og like utenfor. Det er også plassert tre kister av nyere dato i bassenget, og heltene finner også at to av de døde holder på overraskende godt håndtverk: en dyp brun, nesten sort stav med en lyserød/rosa polert sten i enden, og et langsverd der hjaltet forestiller to blekkspruter. Kistene inneholdt ellers 3000 gullmynter, slått i gammel traladarsk stil med Kong Janos som motiv. Ingen av heltene har hørt om Kong Janos, og ingen av heltene fester seg nevneverdig ved dette.

På veggene finner heltene nyere, grove veggmalerier som forteller historien om et folk jaget på flukt og delt i tre grupper. Én av gruppene ender opp med å ta skjul bak to store dører i en klippe, og dørene er markert med Zirchevs merke. En mystisk sekvens piler er også tegnet inn etter døren: Høyre, Venstre, Høyre, Venstre, Høyre, Høyre [red. anm. Spilleleder kan ha tegnet én pil for mange].

Dessverre våkner de døde, når heltene forstyrrer skattene deres, og en rekke skjeletter, ledet av en kroppsløs, men svært sint ånd, gyver løs. Skjelettene blir enkelt håndtert, men ånden suger nær sagt all livskraften ut av fukju the fighter.

Så fort de udøde er håndtert utforsker heltene mer av de hvite rommene. Bak (eller foran?) rommet med bassenget finner heltene en lang rekke rektangulære rom med én til tre dører, forbundet av kortere eller lenger ganger. I én av gangene tråkker en av heltene på en flis som utløser en giftgass som kverker trollmannen Manius. I en annen gang faller Tusse ned en fallgrop med spyd i bunn, men han klarer seg utmerket godt og klatrer opp igjen for egen maskin.

Etter Manius’ dødsfall trekker heltene seg tilbake til rommet bak basseng-rommet, sperrer den hemmelige døren, og hviler en natt før de på nytt forsøker å ta seg gjennom labyrinten.

Comments

harnengh harnengh

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.