From Threshold with Love

Operation Redde Glimr, del fire

Defiance!

Tilbake i Portal bestemmer Grimgul seg for at det var åpenbart farligere enn han trodde å redde Glimr, så han legger ut på egen hånd.

Etter litt sjelsransakelse og mønstring av nye eventyrere, bestemmer heltene seg for også å vende tilbake til gnollenes base, der Glimr Stålskjegg er holdt fanget. De planlegger å snike seg inn bakveien og overraske monstrene.

Til alt hell, finner de at en større gruppe gobliner har angrepet leiren, når de ankommer, og gnollene er opptatt med å holde fortet. De har ingen anelse om at det finnes en bakvei.

Heltene springer frem fra en hemmelig (men tålelig stor og dramatisk) hemmelig inngang under trappene som leder fra koboldenes kvarter og inn til der heltene antar at gnollene lever. Koboldene bor i tre store haller som domineres av stanken av innestengt luft, avføring, og råtnende kobolder; de 20 heltene jaget på flukt for noen uker siden har blitt straffet og likene deres henger fra takene som en påminnelse for de resterende koboldene om at flukt er en dårlig idé.

Heltene jager også disse koboldene på flukt, finner ut at de driver en primitiv gruve og jernsmie, og at det er en drøss gnoller med armbrøst som har lyst til å ta livet av de. Lykkeligvis har heltene oppdaget hvordan de kan bruke Baalox, og de sperrer hundemonstrene inne bak en vegg av magisk ild.

Etter noe forhandlinger, blir heltene og gnollene enige om at Glimr kan reise med, men han må gi sitt ord om at han skal vende tilbake for å avslutte jobben han har begynt på.

Vel hjemme i Portal finner heltene at øyen Fodor er stengt for natten, og de må ta inn på et litt penere vertshus.

Comments

harnengh harnengh

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.