From Threshold with Love

Operation Redde Glimr

... og døden fra oven

Heltene camper på klippekanten over fjellporten og observerer den underlige alliansen mellom kobold, gnoll, og dverg. De ser kobolder og gnoller hente vann og tømmer i skogen nedenfor leiren.

Etter kort tid sender heltene en ekspedisjon ut for å lete etter alternative innganger, som for eksempel en luftesluse, en fluktvei, eller tilsvarende. Før de finner noe slikt, kommer de over en griffin-unge som har blitt skadet og tilsynelatende forlatt. fukju the fighter klarer å lokke til seg vesenet med mat og gode ord, og har blitt venner med ungen, da resten av flokken dukker opp.

Tyven Tøffe blir umiddelbart kvesten av en branne av en griffin, og resten av heltene løper raskt i (dårlig) skjul av noen kampesteiner. De forlater griffin-ungen der de fant den, og dét var nok lurt, for de bevingede kattedyrene er mer opptatt av å vokte sin bortkomne avkom, enn å spise menneskekjøtt.

Tøffe blir dog spist.

Etter noe mer utforskning, finner Quintus en mistenkelig rektangulær flekk med bær-bærende lyng, og under lyngen befinner det seg jommen meg en eldgammel og pil-råtten (det vil si, irret) kobber-lem. Heltene samler seg og slår ny leir over lemmen, og ved hjelp av de Udødeliges magi, klarer de å knuse seg vei gjennom metallet uten å lage en lyd.

Lemmen avslører en rekke store, tomme rom under hverandre, forbundet med lange, bratte trapper, der noen av trappene har en tendens til å forsvinne inn i veggen de har blitt bygget i. Rommene er dekket av lyse fliser, men i alle rom er det rekker med fliser som har blitt grundig pulverisert, tilsynelatende for å skjule hva det nå enn var som var malt på de. Det nederste rommet heltene har funnet hittil, avslørte også at hulene er bebodd av de levende døde, og de fant en rekke pidestaller med pelskledde føtter i sandaler, men resten av statuene har blitt fjernet.

Comments

harnengh harnengh

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.