From Threshold with Love

Litt her og der

Heltene får beskjed om at Baron Halaran har sendt sin beste speider (Rostov) etter de underlige kjempe-vardene, og de vender dermed slukøret tilbake til Hornet.

Heltene forsøker å starte bråk med en gruppe fremmede menn med uforholdsmessig praktiske klær og mangelfull hygiene, men herrene oppviser stor selvbeherskelse og forlater baren før ‘heltene’ klarer å skape skikkelig problemer.

Deretter bestemmer heltene seg for å etterforske de mystiske skyggene i Waterolde/Windrush. De intervjuer en gammel fisker som forteller at han har sett fire meter lange humanoider med slanger fra munnen som ødelegger nettene og spiser fisken og han er redd for å seile ut på innsjøen igjen. De skaffer seg også en kontakt hos en taumaker som lover å lage et nett forsterket med metall.

Ivanovic blir konsultert og han fabler om Merfolk og Kopraer. Begge vesenene er fremmede for området, men det trenger ikke bety stort. Merfolk er som mennesker flest, kanskje litt primitive i kulturen sin, men stort sett tilsnakkendes. Kopraer er langt mindre vennlige og bør utryddes -de er dog også langt farligere vesen.

Den gamle mannen informerer også om et mulig tapt tempel til den udødelige Protius som kanskje kan inneholde skatter som kan hjelpe til en eventuell undersjøisk ekspedisjon.

Heltene finner en gammel ruin på nordkysten av Windrush/Waterolde der de havner i samtale med Nix, en nixie som tidligere har vært i kontakt med eventyrere fra Portal. De finner også en liten kiste med åtte krystall-flasker. Minst én av flaskene inneholder trylledrikk som gir deg evnen til å puste under vann.

Comments

harnengh harnengh

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.