From Threshold with Love

Kjempetrøbbel

Heltene legger på vei for å jakte på kjemper, men blir avledet av et hekselys. Monsteret fremstår som en underlig ball av grønt lys som svever tankeløst rundt i skogen. Heltene ble oppdaget av ballen som demonstrerte en stor appetitt for alt av metall og heltene ble regelrett strippet for sine respektive rustninger.

På den annen side hadde én av heltene hørt at hekselys ofte befinner seg i nærheten av overraskende store skatter og gruppen saumfarer skogen til de finner en dyp hule. Hulen har tilsynelatende vært full av metaller, for det er nesten en halv meter med fint, hvitt støv overalt. Under støvet finner heltene dog en kiste av sten med den udødelige Opal sine merker på. Inne i kisten finner de et utgammelt skjellet (av noe med klør og vinger og spist nebb), mange tusen darokinske gullmynter, to magiske ringer og to magiske drikker.

Etter å ha lastet opp vogna og alle ryggsekker og saltasker til bristepunktet med gull vender heltene hjem igjen. Forhåpentligvis vil ikke kjempen(e?) forårsake for mye trøbbel i mellomtiden…

Comments

harnengh harnengh

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.