From Threshold with Love

Kjempeenkelt

Heltene prøver på nytt å jakte kjemper. De finner et område i nærheten av en bratt knaus som en gang for lenge siden ble splittet i to. Der kryr det av spor etter kjemper, og heltene hører tilogmed en dyp nynning, som av et enormt vesen om morer seg selv.

Heltene lager en sinnrik felle med to tømmerstokker, en masse tau, og et leirbål for å lokke til seg kjempen.

Når natten faller på, kommer viserligen også kjempen på besøk, men han har meg seg to brødre som kommer fra den andre siden! I tillegg virker det som om den originale kjempen har sett fellen.

Heltene benytter alt de har av kløkt og magiske staver som skyter store ildkuler, og klarer til slutt å drepe én av nykommerne med en stor tømmerstokk i bakhodet. Den andre kjempen får en kampestein i hode, som den tredje kjempen forsøkte å knuse heltene med. Dette fører til at den tredje kjempen tar beina på nakken og rømmer ut i skogen, men ikke før heltene kyler en ildkule i ryggen hans.

Etterpå oppdager heltene en ryggsekk tilhørende en halving og i ryggsekken finner de en reisedagbok som blant annet beskriver at én av kjempene har bygget varder rundt i området. Heltene finner at det er en slik varde på toppen av én av tvillingknausene like i nærheten. De ser også at det er en tilsvarende varde langt mot nordøst. Tilsynelatende er det mange varder…

Comments

harnengh harnengh

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.