From Threshold with Love

Kart og kjemper og fester og dill

Hoffherre Rusticus blir feiret på Månemasken. God mat, god drikke, og den gode samtalen.

Planene for heltenes nye hjem blir ferdigstilt. Det planlegges nå et trehus i to etasjer og et steinhus i fire etasjer. Det er fortsatt stor uenighet om hulene under eiendommen skal offentliggjøres eller ikke. Grimgul Thormirsson mistenker dog at det er god plass og har spurt om han kan leie litt av plassen til å drive litt jordbruk for enklere å få tilgang på de spesielle ingrediensene som kreves av Thormirsbrygg.

Noen lister seg ned i dypet av hulene og henger fra seg en porselensmaske på en av de ildspyttende statuene i Kong Janos’ mausoleum.

Det viser seg at det ikke er mulig å ta med seg én portal gjennom en annen portal.

Heltene tegner kart til den mystiske øya Kong Janos’ folk skal ha flyktet til og oppsøker Sersjant Rostok, Portals antatt dyktigste kartograf (name?) for å høre hva han mener om saken. Sersjanten er dessverre ikke så skarp på sjøkart, men kan assistere litt med korreksjoner. På den annen side trenger han hjelp til å jakte på en kjempe som han frykter nylig har flyttet nære tømmerfeltene utenfor byen.

Det siste som skjer er at heltene forbereder seg på å jage et ukjent antall kjemper av ukjent type.

Comments

harnengh harnengh

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.