From Threshold with Love

Hvileskjæret, del to

Heltene melder fra om sine heltedåder, skaffer seg retten til å rive, bygge, og bo på eiendommen til den gamle mølla, planlegger en base og et suppekjøkken for Portals fattige, og planlegger endelig Herr Rusticus’ fest.

Comments

harnengh harnengh

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.