From Threshold with Love

En pust i bakken

og en hyggelig overraskelse

Heltene er trygt tilbake i Portal og Grimgul vender etterhvert også hjem og åpner Hornet.

Flesteparten av eventyrergruppen bestemmer seg for å ta noen rolige dager, men Quintus, Flavius og Immanuel er nysgjerrige på forsvinningene bra Fodor. De tar kontakt med vaktsjefen, Kaptein Abram, og får tillatelse til å patrulere øya etter solnedgang. De får også tillatelse til å bære våpen innenfor Portals murer så lenge etterforskningen pågår.

De tre etterforskerene intervjuer etterlatte etter noen av forsvinningene, (ikke alle ofrene hadde familie i byen) og kommer frem til at alle forsvinningene ser ut til å ha skjedd rundt den gamle mølla. De bruker derfor et par netter på å overvåke mølla, og tredje natten oppdager de en kappekledd skikkelse snike seg ut.

Heltene følger etter skikkelsen, tar den snart igjen, og blir overrasket av at det er Natalya, kvinnen de reddet fra Gregorij for bare et par måneder siden, som har oppholdt seg i mølla. Hun oppfører seg unnvikende og nervøst, og Flavius mener at hun virker anemisk. De følger henne hjem til hennes foreldres hjem, men oppdager raskt at hun ikke gikk inn i huset. I stedet virker det som om hun har gått tilbake mot stedet de oppdaget henne.

På ett tidspunkt forsvinner sporene i snøen etter henne, og de erstattes av et sett med pote-spor. Heltene tenker vampyr eller varulv.

Etterforskerne besøker vismannen Ivanovic tidlig neste morgen for å diskutere det de har sett. Trollmannen bekrefter at både varulv og vampyr stemmer overens med observasjonene deres, bortsett fra at hun visstnok fortsatt har blodomløp (Flavius kysset hånden hennes, og sjekket samtidig noen vitale mål). Dermed er varulv en god forklaring.

På vei inn i byen igjen, blir Flavius kalt inn til Kaptein Abrams kontor, der han avlegger en kort rapport før kapteinen forteller ham at han har nyheter. Baron Halaran har fulgt krigerens karriere og renommé, og har bestemt seg for å investere en lavadelstittel. Flavius er heretter kjent som Hoffherre Rusticus.

Til sist utstyrer heltene seg med alt de kan finne av varulv-drepende våpen og når vi forlater de, står de foran dørene til den gamle mølla, klare for å sprenge dette monster-redet én gang for alle.

Comments

harnengh harnengh

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.